Skip to main content

Jesteś już zapisany? Zaloguj się, aby kontynuować.
Przejdź tutaj, aby wykupić dostęp do kursu

Życie z mindfulness. Kurs online.

Kategorie: Kurs online
Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Zapraszam do wzięcia udziału w kursie „Życie z mindfulness”, którego celem jest pogłębianie uważności i wiedzy na jej temat.

Jakąś uważność ma każdy z nas niezależnie od tego czy brał udział w jakimkolwiek kursie uważności czy też nie. Pogłębianie uważności, w trakcie tego kursu odbywać się będzie przede wszystkim w oparciu o różne praktyki medytacyjne i krótkie objaśnienia poświęcone różnym aspektom związanym z uważnością, które pozwolą lepiej zrozumieć uważność a dzięki temu lepiej, bardziej efektywnie ją praktykować.

Ten kurs jest odpowiedzią na wieloletnie prośby ludzi, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie zajęciach, czytali moje książki czy praktykowali w oparciu o nagrane medytacje. Chcieli pogłębić swoją praktykę, wziąć udział w programie, który zbierałby chociaż część różnych wątków, o których mówiłem lub pisałem  na przestrzeni wielu lat.

Dlatego też kurs ten jest skierowany przede wszystkim do osób, które mają już pewne doświadczenie medytacyjne, są np. po programie MBSR, czyli Redukcji stresu opartej na uważności lub MBCT, czyli Terapii poznawczej opartej na uważności czy innych tego typu programach realizowanych stacjonarnie lub online.

Równocześnie kurs ten przygotowałem tak, aby osoby początkujące również mogły wziąć w nim udział między innymi dzięki wprowadzeniu specjalnie dla nich dodatkowych nagrań oraz zmodyfikowaniu  innych.


Przegląd kursu

Sesja 1.

Pierwsza sesja kursu będzie poświęcona dodefiniowaniu uważności, temu, co to w ogóle jest, ponieważ definicji mindfulness jest wiele. Wyjaśnię także, dlaczego używam zamiennie tych trzech słów: mindfulness – uważność – sati. Przyjęta definicja strukturalizuje cały program. Z niej wynikają kolejne tematy sesji. W tej części zajmiemy się też praktyką na oddechu, tutaj także wprowadzona zostanie medytacja oddechu, ale w innej formie niż ta, którą prowadzę np. w programie MBSR. Zadanie domowe po tej sesji obejmować będzie między innymi regularną praktykę wprowadzonej medytacji.

Dla osób, które nie mają doświadczenia medytacyjnego dołączony został także film omawiający pozycje medytacyjne (osoby z doświadczeniem medytacyjnym mogą ten film pominąć).

Sesja 2.

W tej części kursu zajmiemy się czterema podstawami uważności, które opisane zostały w starożytnym tekście Satipatthana Sutta. Nieznajomość tego tekstu, przedstawionych tam podstaw, prowadzi do wielu głębokich nieporozumień dotyczących mindfulness – tego, czym jest,  czym nie jest, oraz w jaki sposób mindfulness praktykować. 

W tej sesji poprzez praktykę na oddechu przejdziemy stopniowo do medytacji na odczuciach, które stanowią jedną z podstaw uważności zgodnie z tradycyjnym nauczaniem. I oczywiście ta praktyka będzie elementem zadania domowego po sesji drugiej.

Sesja 3.

W sesji trzeciej skupimy się na Ośmiorakiej ścieżce, która pokazuje mindfulness w kontekście i równocześnie wskazuje, że sam mindfulness nie wystarczy, że potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, mówienia, działania itd., aby w życiu było mniej cierpienia, aby było szczęśliwsze.

W tej sesji będziemy też praktykować obserwację umysłu, zaczynając od praktyki na oddechu. Rdzeniem zadania domowego po tej sesji będzie medytacja Oddech – ciało – umysł.

Sesja 4. 

Sesja czwarta poświęcona będzie akceptacji jako ważnemu elementowi uważności. Zaproszę w niej do refleksji nad tym, czym akceptacja jest. Również ją można rozumieć bardzo różnie. Podczas czwartej części kursu wprowadzę dwie medytacje: Pogłębianie akceptacji oraz Życzliwość. One też stanowić będą główny element zadania domowego.

Sesja 5.

W tej części kursu skupimy się na życzliwości jako sposobie pogłębiania akceptacji i samoakceptacji. Zaproszę do zastanowienia się, jak można życzliwość rozwijać. W sesji piątej praktykować będziemy w oparciu o medytację Wdzięczność oraz Metta. Oczywiście przedstawię także, jak można praktykować mettę, na co zwrócić uwagę w poszczególnych etapach metty. W zadaniu domowym zaproszę do codziennej, czternastodniowej, regularnej praktyki wdzięczności w oparciu o Dziennik wdzięczności oraz do praktyki metty.

Sesja 6.

Sesje szósta i siódma poświęcone będą pomocnemu dystansowi, który rozwija się wraz z rozwojem praktyki mindfulness. W sesji szóstej zaproszę do refleksji nad dystansem – co to jest, na czym polega, do zastanowienia się czy dystans, jeśli zaczyna rozwijać się, jest pomocny, czy też nie. Ważnym tematem będzie wskazanie, co pomaga w rozwijaniu pomocnego dystansu. Wprowadzę także medytacje Jezioro oraz Myśli.

Zadanie domowe będzie polegać między innymi na zauważaniu, świadomości trudnych emocji, krytycznych myśli oraz stosowaniu różnych, poznanych wcześniej form praktyki. W materiale audio dołączam, poza poznanymi na zajęciach medytacjami, praktyki takie jak Skanowanie ciała, Oddech – nozdrza i Oddech – brzuch (dla osób, które nie znają tych praktyk, nie uczestniczyły w programach takich jak MBSR, MBCT, etc.).

Sesja 7.

Sesja siódma będzie kontynuacją wątków poruszonych w poprzedniej części kursu. Wprowadzę w niej medytację Zmiana perspektywy, która łączy różne aspekty praktyki. W tej medytacji ważnym elementem jest wizualizacja. Zadanie domowe polegać będzie między innymi na opracowaniu własnego planu praktyki na kolejny tydzień oraz jego realizacji, co stanowi przygotowanie do domknięcia kursu.

Sesja 8.

Ostatnia część kursu to przegląd całego programu i jego podsumowanie. Będzie także zaproszeniem do zastanowienia się (w oparciu o konkretne pytania) jak wzmacniać uważność po zakończeniu kursu.

rozwiń

Zawartość Kursu

Wprowadzenie

  • Życie z mindfulness – wprowadzenie (film)
    09:28
  • Przegląd kursu (tekst)
    00:00
  • O Autorze (tekst)
    00:00

SESJA 1. Sati – mindfulness – uważność: Czym jest uważność?

SESJA 2. Cztery podstawy uważności

SESJA 3. Sama uważność nie wystarczy – tradycyjny kontekst Mindfulness

SESJA 4. Akceptacja

SESJA 5. Życzliwość

SESJA 6. Pomocny dystans I

SESJA 7. Pomocny dystans II

SESJA 8. Podtrzymywanie i pogłębianie praktyki